Raport Doradztwo Edukacyjne

This image has an empty alt attribute; its file name is oxfcamalumninetworklogo_-poland.jpg

Wstęp

Rokrocznie coraz więcej polskich licealistów ubiega się o miejsca na uczelniach zagranicznych, w szczególności w Wielkiej Brytanii. Aby pomóc aspirującym studentom w przygotowaniach oraz procesie aplikacyjnym, szereg firm oraz osób prywatnych oferuje usługi doradcze i mentoringowe opierające się na znacząco różnych modelach. Tam, gdzie pobierane są opłaty, jawne informacje na temat cen są bardzo ograniczone.

Towarzystwo Absolwentów Oksfordu i Cambridge w Polsce postanowiło przygotować krótki raport na temat rynku, który nazywamy dalej zbiorczo “doradztwem edukacyjnym”.

Raport ma na celu przybliżyć uczniom i rodzicom oferty dostępne na rynku, zasady jego funkcjonowania, powiązane koszty, jak również dostępne źródła wsparcia. Raport jest dostępny do wglądu na naszym portalu internetowym (http://www.oxbridgepoland.org); został on również rozesłany do zainteresowanych stron.

Zakres raportu i zastrzeżenie

Zbierając informacje do niniejszego raportu, przygotowaliśmy listę podstawowych pytań dotyczących działalności organizacji i poprosiliśmy o jej wypełnienie podczas rozmowy telefonicznej lub online. Lista organizacji, z którymi się skontaktowaliśmy została skompilowana na podstawie wyników wyszukiwania internetowego oraz rozmów ze znanymi nam agencjami i firmami doradczymi. Niemalże z pewnością nie jest ona wyczerpująca – rynek doradztwa edukacyjnego rozrasta się w błyskawicznym tempie i wielu agentów działa z polecenia, nie dysponując własnymi stronami internetowymi. Podczas rozmów z organizacjami skupiliśmy się wyłącznie na pomocy jaką oferują one uczniom aplikującym do Wielkiej Brytanii. Niektóre z nich wspierają aplikacje do innych krajów, na co wskazane jest zwrócić uwagę.

Wszystkie informacje zawarte w raporcie są odbiciem danych dostarczonych nam przez uczestników jak i naszych własnych badań oraz wywiadów ze studentami, rodzicami i innym zaineresowanymi. Informacje nie były przez nas weryfikowane i nie bierzemy zatem odpowiedzialności osobistej ani prawnej za ich prawdziwość. Nie jesteśmy w stanie gwarantować prawdziwości zawartych w raporcie informacji.

Studiowanie za granicą

Od momentu przystąpienia Polski do UE w 2004 r., z roku na rok coraz więcej polskich licealistów korzysta z prawa dostępu do instytucji szkolnictwa wyższego w państwach członkowskich UE. Szczególną popularnością wśród polskich licealistów cieszą się studia w Wielkiej Brytanii. Od paru lat, około 150 polskich licealistów dostaje się na Oksford i Cambridge w każdym osobnym cyklu aplikacyjnym. Rozrastająca się siatka polskich stowarzyszeń, które gromadzą się na corocznym Kongresie, dowodzi znacznej liczbie polskich studentów uczących się na terenie całego Zjednoczonego Królestwa.

Wsparcie w procesie aplikacyjnym

Proces aplikacji na uczelnie w Wielkiej Brytanii ma o wiele więcej etapów niż w Polsce. Wymagane są odpowiednie dokumenty, egzaminy językowe oraz – na niektóre uczelnie i kierunki – egzaminy wstępne. W reakcji na rosnące zapotrzebowanie na pomoc w tym procesie, w ostatnich latach powstało kilkadziesiąt firm i organizacji, które pomagają uczniom nie tylko w sprawach administracyjnych (np. gdzie można znaleźć informacje o uniwersytetach, jak przebiega proces aplikacyjny, jakie wsparcie finansowe jest dostępne oraz jak je uzyskać), ale również radzą jak w najlepszy sposób zaprezentować swoje osiągnięcia oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Firmy te często oferują również dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury i specjalnych egzaminów wstępnych na uczelnie i niektóre kierunki.

W oparciu o nasze rozmowy z osobami zaangażowanymi na rynku (zarówno samymi uczniami jak i z tutorami i przedstawicielami tych organizacji), dokonaliśmy luźnego podziału rynku na trzy modele:

Model Agencyjny

W tym modelu agencja reprezentuje określone uniwersytety (czasem tylko kilka, czasem wiele więcej). Agencje te mają podpisane umowy z uniwersytetami, które reprezentują. Na mocy takiej umowy agenci otrzymują wynagrodzenie od danej uczelni w momencie, gdy student otrzyma od niej ofertę i ostatecznie zdecyduje się właśnie tam podjąć naukę. W tym modelu uczeń (lub jego rodzice) nie płacą za wsparcie agenta. Niektóre brytyjskie uniwersytety nie mają w zwyczaju zatrudniać agentów, dlatego wsparcie agencyjne może nie być dostępne przy składaniu aplikacji na te uczelnie. Zazwyczaj tyczy się to najlepszych brytyjskich uniwersytetów, w szczególności tych z tzw. Russell Group.[1] Niemniej jednak nie dzieje się to bez wyjątków, dlatego warto jest dokładnie sprawdzić, czy wybrana uczelnia współpracuje z daną agencją.


[1] Russell Group – sieć 24 brytyjskich uniwersytetów, założona w 1994 roku, których działalność skupiona jest na badaniach naukowych. Uznawana za brytyjski odpowiednik amerykańskiej Ligi Bluszczowej. Członkowie tej grupy to: University of Birmingham, University of Bristol, University of Cambridge, Cardiff University, Durham University, University of Edinburgh, University of Exeter, University of Glasgow, Imperial College London, King’s College London, University of Leeds, University of Liverpool, London School of Economics & Political Science, University of Manchester, Newcastle University, University of Nottingham, University of Oxford, Queen Mary, University of London, Queen’s University Belfast, University of Sheffield, University of Southampton, University College London, University of Warwick, University of York. Źródło: Wikipedia

Doradztwo edukacyjne

Drugim modelem jest doradztwo edukacyjne, w którym doradca nie ma podpisanej umowy z konkretnymi uniwersytetami, ale pobiera opłatę za udzielone wsparcie bezpośrednio od uczniów/rodziców. Doradztwo edukacyjne może zatem teoretycznie wspierać w procesie aplikacyjnym na dowolne uczelnie. W praktyce jednak model ten cechuje tendencja do wspierania aplikacji na wiodące uniwersytety z Russell Group, które mają wysokie progi punktowe. Oprócz wsparcia w procedurach aplikacyjnych i sprawach administracyjnych, wiele firm tego typu zapewnia również wsparcie przy wyborze uniwersytetu, doradztwo w zakresie odpowiedniej treści dokumentów aplikacyjnych (tzw. Personal Statement), oraz przygotowaniach do rozmowy kwalifikacyjnej. W niektórych przypadkach oferta obejmuje również pomoc w przygotowaniu do matury z odpowiednich przedmiotów, aby zwiększyć szanse na spełnienie warunków oferty złożonej przez uczelnię. Opłaty nie są zazwyczaj publikowane na stronach; uzgadnia się je indywidualnie, w zależności od zakresu udzielonego wsparcia.

Organizacja wolontariacka typu non-profit

W tym modelu wsparcie dla kandydata oferowane jest za darmo i zazwyczaj obejmuje ono opiekę mentorska obecnych studentów i absolwentów, którzy sami przeszli przez ten proces i dostali się na wybrane przez kandydata uczelnie. Opieka mentora zazwyczaj obejmuje wsparcie w kluczowych momentach procesu aplikacyjnego: wybór odpowiedniego kierunku, pomoc z dokumentami aplikacyjnymi, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych. Niektóre organizacje oferują również udział w wolontariacie, który może poprawić CV kandydata.

Regulacja / akredytacja

Warto zauważyć, że rynek doradztwa edukacyjnego nie jest regulowany, chociaż kilka lat temu British Council wprowadził dobrowolny proces certyfikacji dla agentów, doradców, doradców i konsultantów. Proces certyfikacji skupiony jest wokół promowania i wspierania jakości, profesjonalizmu i uczciwości. Od 2006 r. kluczowym elementem strategii jest szkolenie, a British Council zapewnia otwarty kurs internetowy Massive dla międzynarodowych agentów edukacyjnych, doradców i konsultantów, którego celem jest wsparcie w procesie kwalifikowania profesjonalnych agentów edukacyjnych w Wielkiej Brytanii.

British Council prowadzi bazę danych wyszkolonych agentów z całego świata, którzy ukończyli szkolenie British Council i podpisali etyczny kodeks postępowania. Listę można znaleźć tutaj:

https://agent-training.britishcouncil.org/GAL?_ga=2.86639768.1487153685.1560367818-1072198408.1560367818.

Bazę danych można wyszukiwać według kraju. Niektóre agencje są akredytowane również przez UCAS, brytyjski system rekrutacji uniwersytetów, inne jeszcze przez ICEF. http://www.icef.com.

Dodatkowo British Council organizuje coroczne targi uniwersyteckie Study UK w Polsce, w których 30-40 brytyjskich uniwersytetów przedstawia swoją ofertę potencjalnym studentom. Edycja 2019 odbędzie się w dniach 20-22 listopada (20.11 – Gdańsk, 21.11 – Warszawa, 22.11 – Kraków). Szczegóły dotyczące tegorocznych targów będą wkrótce dostępne na stronie internetowej British Council.

Wyniki ankiety

W dniach 6 maja – 10 czerwca 2019 r. zwróciliśmy się do 22 organizacji. Otrzymaliśmy odpowiedź od 14 z nich. Pełna lista organizacji, do których się zwróciliśmy dostępna jest w załączniku do niniejszego raportu.

Wyniki są podzielone na cztery tabele: pierwsze dwie obejmują model, zakres uczelni i koszty, kolejne dwie obejmują oferowane usługi.

Wnioski

Jak wynika z treści poniższych tabel, na rynku dostępnych jest wiele ofert, które zaspokoją różne aspiracje i budżety. Ceny niestety nie są przejrzyste, a porównanie płatnych usług świadczonych przez firmy doradztwa edukacyjnego nadzwyczaj trudne. Uczniowie i ich rodzice powinni dokładnie zbadać oferty na rynku, aby zapewnić sobie wsparcie w odpowiedniej i przystępnej cenie. Warto podkreślić, że przed rozpoczęciem współpracy z firmą świadczącą usługi doradztwa edukacyjnego wskazane jest uzyskać pisemną umowę na wszelkie płatne usługi, która w jasny i precyzyjny sposób określa zakres i liczbę godzin wsparcia otrzymanych przez ucznia w ramach danej kwoty.

Porównanie według typu organizacji zakresu działalności, uniwersytety i kosztów /1

Porównanie według typu organizacji zakresu działalności, uniwersytety i kosztów /2

Porównanie zakresu usług /1

Porównanie zakresu usług /2

ZAŁĄCZNIK

Lista organizacji poproszonych o uczestnictwo w ankiecie:

Artportfoliio – www.artinstitute.eu (wcześniej www.artportfolio.eu) – odpowiedzieli

Baltic Council for International Education – www.balticcouncil.org/en/sakums/ – odpowiedzieli Conversa Anna Czuba – in Google but no www – odpowiedzieli

Edukatio Centrum Edukacyjne – www.edukatio-edu.pl – odpowiedzieli

Elab – Education Laboratory – www.elab.edu.pl – odpowiedzieli

EPISTEME – www.studiabrytyjskie.com – odpowiedzieli

Global Education – www.studiawanglii.pl – odpowiedzieli

Nauka w Anglii – www.naukawanglii.pl – odpowiedzieli

Oxfordon – www.studiawanglii.pl – odpowiedzieli

Perfect – www.studiazagranica.info – odpowiedzieli

Project Access – www.projectaccess.org – odpowiedzieli

Smart Prospects – www.sp.edu.pl – odpowiedzieli

The Swan School – www.theswanschool.edu.pl – odpowiedzieli

Young Talent Management – www.youngtalentmanagement.pl – odpowiedzieli

EduAbroad – www.studazagranica.pl – brak odpowiedzi

Brytanka Doradztwo Edukacyjne – www.brytanka.com – brak odpowiedzi

Studybritannia – www.studybritannia.com – brak odpowiedzi

British Uni.com (part of Study First Group) – www.britishuni.com – brak odpowiedzi

Oxford Elite Education – www.oxfordeliteeducation.com – brak odpowiedzi

Albion House Katowice – bez www – brak odpowiedzi

BP Professional Education Agent – bez www – brak odpowiedzi

Academaiea/Andrzej Dethloff coaching services (nie Akademaiea High School) – bez www – odmowa odpowiedzi na kwestionariusz

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: